Regulamin

Do pobrania

W odniesieniu do wszelkich plików do pobrania udostępnionych na lub za pośrednictwem Strony CPSTester, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, że posiada przywilej licencji do niektórych plików do pobrania, fakt, że nie posiada żadnych praw intelektualnych do tego rodzaju plików do pobrania, oraz że korzystanie z takich plików do pobrania może być regulowane przez odpowiednią umowę licencyjną użytkownika końcowego. Użytkownicy zgadzają się również, że nie wolno im zmieniać, powielać, zarabiać, odsprzedawać lub używać pliku w jakikolwiek dodatkowy sposób, który jest sprzeczny z prawem lub innymi przepisami.

Konkursy online

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jest związany Regulaminem Konkursu Online, wszelkimi dodatkowymi zasadami, które CpsTesters może od czasu do czasu określić, oraz decyzjami CpsTesters, które są bezwzględne we wszystkich kwestiach dotyczących Konkursów, jeśli bierze udział w jakimkolwiek konkursie prowadzonym na naszej stronie internetowej CPSTesters.com lub za jej pośrednictwem, a także na jakiejkolwiek innej nadchodzącej stronie lub serwerze.

Zgodnie z Zasadami Konkursu, mamy prawo do wykluczenia dowolnego uczestnika i/lub zwycięzcy według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje przekazane nam

Aby uzyskać dodatkowe szczegóły dotyczące nas lub usług wymienionych na tej stronie, możesz skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych według własnego uznania. Kiedy to robisz, przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie te informacje staną się naszymi aktywami i mogą, z zastrzeżeniem naszych obowiązków wynikających z naszej Polityki Prywatności, być wykorzystywane przez nas lub kogokolwiek, kopiowane, publikowane, przekazywane, wyświetlane, zmieniane lub redystrybuowane.

Będziemy wykorzystywać każdą informację, którą uzyskamy o Tobie podczas korzystania z serwisu, zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Aby uzyskać informacje o tym, jak możemy przetwarzać Twoje dane, dokładnie sprawdź nasze oświadczenie o ochronie prywatności.

Zmiany w Regulaminie Serwisu

Powyższe warunki, które mogą być aktualizowane od czasu do czasu, zastępują wszystkie wcześniejsze umowy i stanowią całość porozumienia między naszym użytkownikiem a CPSTesters w sprawie korzystania z tej strony internetowej i każdej innej potencjalnej strony lub serwera. Korzystając z tej strony akceptujesz wszystkie warunki i zasady.

CPSTesters zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków. Jeśli tak, to zmieniona wersja wejdzie w życie w momencie umieszczenia jej na tej stronie. Inne zmiany któregokolwiek z tych warunków muszą być dokonane w formie pisemnej i podpisane przez należycie upoważnionego przedstawiciela naszej strony internetowej, zanim wejdą w życie.

Możesz również dowiedzieć się więcej o nas i nie zapomnij odwiedzić naszej strony z polityką prywatności, ponadto jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące czegokolwiek, możesz skontaktować się z nami.